Keserasian Kerja

Adakah anda membuat pasukan yang cemerlang atau akan bekerjasama menjadi kesakitan yang nyata? Ketahui cara berinteraksi paling berkesan dengan semua rakan sekerja, atasan dan rakan kongsi anda.Pilih 2 tanda untuk membuat perlawanan anda

Tanda Anda

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Tanda Rakan Kongsi

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius PiscesKedai